Chemické čištění topení


Topíte naplno a radiátory nehřejí? Radiátor netopí ani po odvzdušnění. Topí jen půlka radiátoru.
Víme, co s tím! Máme pro Vás řešení, díky němuž budete za teplo platit méně!

PROLOG
Posláním firmy CleanShield CZ&SK s.r.o. je poskytnout našim zákazníkům co nevyšší kvalitu, co nejlepší služby. Při naší činnosti se opíráme o dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti doplněné o nejnovější technologické trendy.

Práce odvedená na 100 % bez jediné reklamace.

CleanShield CZ&SK s.r.o. je 100% zárukou kvality. Svým obsazením zaručuje 100% servis, profesionální přístup, bezchybnou realizaci, plnou odpovědnost za výsledky práce.

Vzhledem k mnohaletému působení ve sféře teplárenského a plynárenského průmyslu má CleanShield CZ&SK s.r.o. bohaté a dlouholeté zkušenosti v oboru. Hlavní činností firmy je chemické čištění topných, chladicích a technologických soustav, chemické čištění a odstraňování veškerých druhů nánosů a usazenin z kotlů, tepelných lisů, chladičů, bojlerů, výměníků tepla, protiproudových ohřívačů, vyvíječů páry, deskových výměníků, trubkových výměníků, klimatizačních výměníků, systémů a rozvodů TUV a ÚT a všude tam, kde je tvrdá voda a tvoří se v systému vodní kámen, který zabraňuje průchodnosti vody nebo tekutiny v systému. Tento program se stal nosným programem firmy a získal firmě pověst kvalitního a důvěryhodného partnera s působností po celé České a Slovenské republice.

Cílem naší firmy je navázat dlouhodobý partnerský vztah se zákazníkem založený především na jeho spokojenosti. Toho dosahujeme poskytováním kvalitních komplexních služeb, včetně záručního i pozáručního servisu. Zakládáme si na své dobré pověsti a budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty je opravdu klíčovým aspektem každé zakázky, na které pracujeme. Ve všech oblastech servisu je CleanShield CZ&SK s.r.o. zavázán plnou důvěrou zákazníka. Naše stabilní pozice na českém trhu nám dává za pravdu, že jsme se vydali správnou cestou.

Při provozu dochází v otopných soustavách k vylučování minerálních a organických látek, které jsou ve vodě vždy obsaženy, dochází k postupnému zanášení těchto zařízení. Provozní nečistoty, které se tam postupně usazují, působí tepelný izolant, mají velmi malou tepelnou vodivost, proto brání přestupu tepla, zvyšují tlakové ztráty těchto systémů a snižují účinnost. Pevné usazeniny způsobují kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty, tedy i velké ztráty finanční.

Během provozu se na vnitřních stěnách otopné soustavy nevyhnutelně tvoří pevné minerální usazeniny, což zákonitě snižuje její celkovou provozní účinnost a zvyšuje poruchovost .Vrstva znečišťujících látek a usazenin může tvořit až 50% části potrubí.

Není neobvyklé, když v otopných systémech, kde nebylo čištění topení prováděno déle než 10 let, je vrstva kontaminujících látek a minerálních usazenin v některých případech až 50 %  části potrubí, což výrazně snižuje funkčnost systému.

Účelem čištění vnitřního povrchu otopné soustavy  je vyčistit systém od veškerých provozních nečistot: pevné minerální usazeniny, vodní kámen, rez, kaly, atd..

O nákladech za nadcházející topnou sezónu rozhodují nejen ceny paliva a energií, ale také příprava otopné soustavy. Nepodceňujte přípravu. Příprava na topnou sezonu šetří vaše peníze. Právě na topení se totiž dá snadno ušetřit. Správná funkce otopné soustavy, stejně tak jako kteréhokoli jiného zařízení, je ovlivněna jejím technickým stavem.

Usazeniny v otopném systému způsobují:
• nedotápění objektu vlivem zhoršeného přestupu tepla, snížením vyzařování tepla z radiátorů,
• zvýšení spotřeby čerpadel vlivem hydraulických ztrát,
• snížení průtoku topné vody z důvodu zmenšení vnitřního průměru trubky,
• zvýšení hydraulických ztrát a tím ke zvýšení spotřeby elektrické energie oběhovými čerpadly,
• zanášení termostatických ventilů a zhoršení jejich automatické úsporné funkce,
• zavzdušňování otopných soustav,
• energetické a tepelné ztráty,
• zvyšování nákladů na provoz, opravy a údržbu ,
• snížení životnosti jednotlivých prvků otopné soustavy,
• zvýšení rizika poruch.


Prvotní příznaky potřeby čištění topného systému:
• delší doba na zahřátí místnosti;
• provoz je doprovázen zvuky, které nejsou pro něj charakteristické;
• zvýšená spotřeba tepla;
• zvýšené náklady na energie;
• radiátory jsou znatelně chladnější než přívodní potrubí;
• horní polovina radiátorů se zahřívá a spodní zůstává výrazně chladnější;
• některá ramena radiátorů zůstávají studená;
• radiátory se zavzdušňují;
Zkušenosti jednoznačně prokazují, že po vyčištění teplosměnných ploch soustavy dochází k výrazným úsporám. Důkladným odborným vyčištěním se zlepší přestup tepla na otopná tělesa, současně s tím zamezíte finančním ztrátám.

Chemickým vyčištěním se zcela obnoví funkčnost technologického zařízení, zlepší se přestup tepla na otopná tělesa, kde se ušetří energie na jeho ohřev, která se v konečném důsledku projeví jako úspora energie.

Chemické čištění je dnes nejefektivnější metodou pro čištění vnitřních povrchů energetických zařízení.
Náklady na vyčištění daného zařízení dosáhnou zlomku nákladů na generální opravu.

VÝHODY CHEMICKÉHO ČIŠTĚNÍ TOPENÍ
 • zvyšuje tepelný výkon tepelné soustavy, zvyšuje účinnost

 • radiátory se prohřejí 2x až 3x rychleji

 • zajišťuje rychlejší vyhřátí vytápěného prostoru při menší spotřebě energie

 • čistý radiátor předá při stejném průtoku topné vody až o 20% více tepla do vytápěné místnosti

 • snižuje náklady na provoz za teplo až o 20 %

 • zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů a dalších prvků soustavy

 • odstraňuje usazeniny, kaly, nánosy, vodní kámen z topné soustavy

 • obnoví průtok topné vody v rozvodech a otopných tělesech

 • snižuje účty za vytápění

 • prodlužuje životnost soustav a snižuje rizika poruch topení

 • snižuje náklady na opravy a údržbu


JAK VZNIKAJÍ ÚSADY V TOPNÉM SYSTÉMU

K usazování pravidelně dochází při ohřevu vody, kdy je topná soustava zanášena usazeninami jak minerálního, tak i organického charakteru. Tyto usazeniny zhoršují přenos tepla a snižují účinnost otopné soustavy a vedou až k havarijním stavům. Dále dochází k zanášení termoregulačních a regulačních ventilů. Řešení uvedených problémů cestou výměny částí zařízení nebo celých soustav je značně nákladné a krajně nehospodárné.

Procentuální vyjádření snížení účinnosti otopné soustavy v závislosti na tloušťce usazenin:

1 mm o 7,4 – 14,8 %

3 mm o 18,9 – 37,8 %

6 mm o 31,6 – 63,2 %

VLIV VODNÍCH USAZENIN NA SPOTŘEBU ENERGIE

Vodní usazeniny se tvoří v systémech využívajících ke své činnosti vodu. Při vyšších teplotách, přibližně od 50°C, začínají části vápníku vytvářet tvrdé krystaly, nazývané vodní kámen. Tyto úsady se ovšem nevytváří pouze při zvýšené teplotě vody, ale i během náhlých změn tlaku vody a rychlosti průtoku vody v rozvodech doprovázených vzduchovými bublinami.

Energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek jsou velmi zřetelné například u moderních typů deskových výměníků používaných k ohřevu teplé užitkové vody TUV. Vrstva vodního kamene o tloušťce 0,1 mm vysrážená na teplosměnných plochách deskového výměníku snižuje jeho účinnost o 33%, vrstva o tloušťce 0,5 mm až o 70%. Některé typy výměníků navíc nelze demontovat a pokud dojde k jejich úplné neprůchodnosti, následuje pouze varianta zakoupení nového výměníku.

PRINCIP EKOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ
Principem ekologického čištění je převedení usazenin a nečistot z vnitřních stěn armatur a zařízení do formy voděrozpustných látek, které je možné za běžného provozu ze soustavy vyfiltrovat a následná neutralizace prostředí uvnitř systému vhodným neutralizačním roztokem. Při tom dojde k odstranění korozivních povlaků a stabilizaci povrchu proti korozivním účinkům prostředí. Přípravek, který používáme není agresivní vůči kovům, hliníku, mědi, nerezu a plastu, na druhou stranu je vysoce účinný při rozpouštění odstranění nánosů a usazenin z vodních, topných a technologických soustav. Jeho pasivační složka zajišťuje následnou ochranu vyčištěného vnitřního povrchu před korozí a utěsňuje případné kapilární netěsnosti.

Díky našim zákazníkům se přizpůsobujeme

Změnili jsme tradiční způsoby čištění vnitřních povrchů otopných systémů a vsadili jsme na nové technologie, kvalitu, garanci výsledků, dlouhodobý servis a záruky. Tato strategie se nám potvrdila jako jediná možná cesta k vytvoření silné značky kvality.

V čem se CleanShield CZ&SK s.r.o. odlišuje?

Používáme nový, unikátní a ekologicky šetrný proces čištění. Naše společnost CleanShield CZ&SK s.r.o. garantuje prvotřídní kvalitu produktů i služeb. Zásadní předností je špičkový výkon, efektivita čištění a garance výsledku. Naši zákazníci oceňují kvalitu čištění.

Odlišujeme se hlavně kvalitou a jednoznačnými výsledky

Neexistuje snad žádné podnikání, ve kterém by se nevyskytovala alespoň částečná konkurence. Díky strategii kvality, kladných referencí a spokojených zákazníků, jsme obsadili významné místo na trhu. Ta konkurence, která neinovuje, která se spokojí se starými postupy, zastaralými technologiemi, pochopitelně není schopna s námi udržet krok a zůstala daleko za námi, přestala být konkurence schopná.